Zasady najmu

  1. Umowy trwają 12 miesięcy
  2. Jeśli chcesz zrezygnować z pokoju w trakcie trwania umowy, musisz znaleźć kolejnego najemcę na swoje miejsce, osoba ta dokańcza Twoją umowę na tych samych warunkach.
  3. W mieszkaniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wyrobów tytoniowych i tym podobnych, oraz trzymania jakichkolwiek  zwierząt
  4. Najemca wraz z innymi najemcami zamieszkującymi mieszkanie ma obowiązek ustalić grafik sprzątania części wspólnych mieszkania i ściśle go przestrzegać.
  5. Opłata czynszu za pokój jest do 5 dnia miesiąca przelewem na konto bankowe podane w umowie najmu.
  6. Najemca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy wykupić i utrzymać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najemcy do kwoty 50 tysięcy złotych.
  7. W chwili podpisania umowy, najemca wpłaca kaucję w gotówce wynajmującemu
  8. W przypadku zakończenia najmu i przekazania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji oraz braku zobowiązań finansowych Najemcy z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych niezależnych od właściciela lokalu, kwota kaucji zostaje zwrócona najemcy w terminie 30 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu przez Najemcę.
  9. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do posprzątania przedmiotu najmu.
  10. Naczynia zmywamy po sobie OD RAZU 🙂 nie zostawiamy resztek jedzenia w zlewie.
Wybierasz pokój
727 934 447 Kontaktujemy się ze sobą
Razem współpracujemy dla Twojego komfortu